Meld je aan voor de nieuwsbrief

Boren in de Haarlemmer Kweektuin!

Archeologische boringen

Vanaf zaterdag 29 april wordt in de Haarlemmer Kweektuin een booronderzoek uitgevoerd door de leden van Archeologische Werkgroep Haarlem en medewerkers van Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem. Het doel van het booronderzoek is het opsporen van de grachten rondom het Huis ter Kleef. In totaal zullen zo’n 65 tot 70 boringen van 3 meter diep worden verricht. Gecombineerd leveren de boringen hopelijk een goed en interessant beeld op van de ondergrond en worden de verdwenen grachten gelokaliseerd. De boorwerkzaamheden wordt met behulp van een grove en een fijne grondboren met de hand uitgevoerd. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden en vinden plaats op zaterdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie op www.archeologischewerkgroephaarlem.nl

Binnenkort een nieuwe website

Er wordt op dit moment door de werkgroep communicatie gewerkt aan een nieuwe website. Binnenkort is onze vernieuwde website online.

Nieuws over de zonnestroom-installatie in de HK

Op de kassen en gebouwen bij de Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan gaan PV panelen komen die stroom maken. Bewoners in de omgeving van postcode 2023 (de zogenaamde postcoderoos-regeling) kunnen hier te zijner tijd aan mee doen.

Het is de bedoeling de Haarlemmer Kweektuin om te vormen tot een centrum, waar mensen kennis kunnen nemen van allerlei duurzame technieken. Een van de thema’s is het laten zien op welke manieren duurzame energie kan worden opgewekt. En hoe kunnen we dit nu beter laten zien dan ook daadwerkelijk op de Kweektuin een installatie aan te leggen die duurzame energie opwekt ! Om deze reden, maar ook omdat we zelf deze (elektrische) energie willen gebruiken, wil de Stichting Haarlemmer Kweektuin in samenwerking met de gemeente Haarlem een zonnestroom-installatie aanleggen op de daken van het kantoorgebouw en de achterliggende kassen.

Dak Hoge kas

Deze installatie levert naar verwachting stroom voor 30-40 huishoudens. Het is de bedoeling dat naast huurders op de HK, ook buurtbewoners deel kunnen nemen aan dit project, door gezamenlijk te investeren in de installatie. Het project krijgt de juridische vorm van een buurt-coöperatie. We hebben Kennemer Energie gevraagd om de plannen door te rekenen en om voorstellen te ontwikkelen voor de organisatie. Kennemer Energie heeft in Haarlem al enkele grote zonne-energie projecten begeleid en we maken graag gebruik van hun kennis en ervaring. Als we meer details weten over het project zullen we de buurt informeren en peilen hoeveel belangstelling er is om aan dit project deel te nemen. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar: zonnestroom@haarlemmerkweektuin.nl
De werkgroep Gebouwen/Installaties sHK.

Bijdragen aan de Haarlemmer Kweektuin

Onze stichting wil de Haarlemmer Kweektuin ontwikkelen tot een mooi buurtpark met duurzame voorzieningen. Hiervoor zijn bijdragen van particulieren heel welkom. Deze zullen in het begin vooral gebruikt worden voor het opzetten van goede communicatie naar alle betrokkenen en voor begeleding van vrijwilligers. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening: NL81 TRIO 0198 0764 60. Bij voorbaat hartelijk dank.

Toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin

Toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin

In een gezamenlijke sessie hebben de commissieleden een toekomstbeeld ontwikkeld voor de Haarlemmer Kweektuin. Wat ziet een bezoeker, een ondernemer, een vrijwilliger, een bewoner, een scholier of een heel gezin als ze over circa vijf jaar door de poort van de Haarlemmer Kweektuin naar binnen lopen? Haarlemmer Kweektuin, gebied in 360 graden. Klik op de afbeelding om de visie te bekijken.Plan Haarlemmer Kweektuin

Eind oktober 2013 heeft de voorbereidingscommissie de rapportage van hun werk aangeboden aan de burgermeester en wethouders van Haarlem. Bekijk hier het plan de Haarlemmer Kweektuin op deze website.

Of download hier het rapportboekje in pdf van het plan. (10.5 Mb)

Klik op onderstaande tekening om direct naar het ontwerp van de Haarlemmer Kweektuin te gaan.

Agenda

3 juni Bio Markt

BioMarkt Op zaterdag 3 juni is er weer de Bio Markt met lekkere, pure en eerlijke producten op het Marktplein bij de kassen van de Kweektuin. Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u komen kijken welke biologische en lokale waren de regio te bieden heeft. Volg de bewegwijzering.

Duurzaamheidsloket

Duurzaamheidsloket Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur kunt u in het witte gebouw terecht met uw vragen over duurzaamheid. Aanbellen bij het NME.

Groen in de stad spreekuur

Iedere woensdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur zijn de hoveniers van NME beschikbaar om bezoekers van de Stadskweektuin te helpen met hun vragen over natuurlijk en duurzaam tuinieren. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden. Aanbellen bij NME in het witte gebouw, Kleverlaan 9, Haarlem.
Meer informatie: NME per mail: nmeactiviteiten@haarlem.nl per telefoon: 06 46215415