KweekZon Haarlem vacature Penningmeester

Haarlem, 22 mei 2018

 

De Energiecoöperatie KweekZon Haarlem wil Samen Stroom opwekken met zonnepanelen op de daken van de Haarlemmer Kweektuin.

 

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. De postcoderoos bestaat uit de postcode 2023 van de Haarlemmer Kweektuin plus alle direct aangrenzende postcodegebieden.

Deelnemers hebben op drie manieren voordeel als ze deelnemen in de coöperatie die gebruik maakt van het postcoderoos-model. Deze voordelen bestaan uit:

1) de verlaging van de betaalde energiebelasting,

2) delen in de netto opbrengst van de geproduceerde stroom,

3) de verlaging van hun CO2 uitstoot.

 

Er is een voorlopig bestuur samengesteld, uit buurtbewoners, die de coöperatie gaat oprichten. Ook worden de voorbereidingen getroffen om de zonnestroom installatie in 2018 te realiseren op de daken van de Haarlemmer Kweektuin. Ter versterking van het bestuur wordt een penningmeester gezocht.

 

Profielschets penningmeester KweekZon (DB-lid)

Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en projectleider. De kerngroep bestaat uit circa 12 personen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) bereidt de vergaderingen voor van de kerngroep (maandelijks) en t.z.t. de algemene ledenvergadering.

De portefeuilles van het DB omvatten alles wat niet expliciet ondergebracht is bij een andere werkgroep van de kerngroep. Momenteel bestaan er drie werkgroepen: communicatie, techniek en juridische zaken. Daar waar werkgroep portefeuilles niet expliciet belegd zijn bij een bestuurslid dat geen DB-lid is, zijn ze belegd bij een DB-lid (momenteel communicatie en juridische zaken dat belegd is bij de voorzitter).

 

Voorop staat dat de penningmeester over administratieve kennis en ervaring beschikt om onze vrijwilligersorganisatie financieel te ontwikkelen, plezier heeft in het omgaan met cijfers, zich verbonden voelt met de doelen en taken van KweekZon en beleid vertaalt in geld. De penningmeester dient zelfstandig te kunnen werken, maar tevens actief deel uit te willen maken van het dagelijks bestuur. Naast een goed gevoel voor taal, relatiebeheer en interne verhoudingen binnen coöperatie en kerngroep kan de penningmeester goed communiceren met externe belanghebbenden zoals sponsors en energiebedrijven. Het betreft een onbezoldigde functie.

 

De belangrijkste taak van de penningmeester is het financieel beheer van de organisatie en het voorbereiden van de financiële verantwoording naar leden en externe partijen. Daarbij fungeert een kascommissie als controleorgaan op het financiële reilen en zeilen van de coöperatie.

 

Bij de taken van de penningmeester behoren:

 

De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden/vrijwilligers, bijvoorbeeld wat betreft het werven van fondsen en sponsoren. Als er geld voor is, kunnen bepaalde taken aan betaalde krachten worden besteed, zoals mogelijk het opstellen van het financieel verslag. De penningmeester blijft hierbij wel zelf verantwoordelijkheid dragen.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Rob Langestraat (voorzitter) via roblangestraat@xs4all.nl of 023-5251064

zie ook KweekZon Haarlem