Opdracht aan voorbereidingscommissie

Eind 2012 is de gebiedsvisie Kleverlaanzone door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee zijn de kaders gesteld voor de gewenste toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Begin 2013 wil de gemeente de uitvoering van die visie ter hand nemen en heeft uit een lange lijst van mensen die interesse en daarmee betrokkenheid bij dit gebied hebben getoond een selectie gemaakt. Deze mensen zijn gevraagd zijn om deel te nemen aan een Voorbereidingscommissie, die als taak kreeg een haalbaar en uitvoerbaar plan te ontwikkelen waarmee de visies en wensen tot uitvoering kunnen worden gebracht.Een deel van de opdracht bestond uit het ontwikkelen van een business-case voor een duurzaamheidscentrum.

Leden van de Voorbereidingscommissie:

  • Adriaan van Boheemen, wijkraad Kleverpark, buurtbewoner
  • Anne Nicolai, Platform Haarlem Groener, IVN-ZK
  • Karin Schot, wijkraad Frans Hals, Haarlemse BomenWachters, buurtbewoonster
  • Menno Bakkers, adviseur vastgoed, buurtbewoner
  • Jos Blom, adviseur duurzame energie, Liander
  • Henri van Bennekom, architect, indiener winnend idee, buurtbewoner
  • Arnoud Kuiper, gebiedsmanager Noord gemeente Haarlem
  • Peter Tromp, adviseur duurzaamheid, gemeente Haarlem
  • Nico Wisse, Natuur en Milieu Educatie, gemeente Haarlem
torentje