kaatsbaantorentjeHoreca

De Haarlemmer Kweektuin zal met haar grote diversiteit aan activiteiten veel bezoekers trekken. Buurtbewoners recreëren er en maken er een wandelingetje met hun kleine kinderen. Om bewustwording over duurzaamheid te bevorderen, worden lessen gegeven, evenementen gehouden en allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Er vinden educatieve en informatieve activiteiten plaats voor een uiteenlopend, groeiend publiek.

planhoreca

Doelgroepen

De volgende doelgroepen gaan het terrein bezoeken en zijn potentiële gasten van de op het terrein gevestigde horeca:

 • Individuele bezoekers; dagrecreanten, gezinnen met kinderen, ouderen, bezoekers van bedrijven en NME.
 • Groepen op afspraak; begrafenissen, familiebijeenkomsten, vergaderingen en minicongressen, exposities, bedrijven en duurzaamheidpartners, NME, bezoekers van de pluktuinen- en kassen, schoolgroepen.
 • Restaurantbezoekers voor lunch en diner uit de stad en de regio.
 • Werknemers en vrijwilligers.

Variatie in horeca

Om deze diversiteit in groepen goed te kunnen bedienen is het belangrijk om gevarieerde horecavoorzieningen te realiseren. De Voorbereiding Commissie (VC) adviseert zowel een bescheiden kiosk c.q. petit-café met terras te realiseren, alsmede een volwaardig restaurant voor lunch en diner. De kiosk (of ‘sappenbar’) is kleinschalig en voorziet vooral in de behoefte van dagrecreanten, ouders met kinderen en bezoekende groepjes, om een glaasje gezond sap (uit eigen tuin!) of een kopje koffie te kunnen drinken. Deze voorziening kan vrijwel direct worden gestart. Van het restaurant wordt vooral het serveren van elegante, biologisch verantwoorde maaltijden gevraagd. Kwaliteit en duurzame bedrijfsvoering is hierbij voorwaarde. De VC heeft een lijst samengesteld van potentiële kandidaten voor deze twee horeca functies.

Daarbij is een mobiele horecavoorziening wenselijk, om aan de vraag bij grotere bijeenkomsten en evenementen te voldoen.Tot slot mag een goede vergaderservice voor de op het terrein aanwezige instellingen en bedrijven niet ontbreken. Deze kan eventueel gecombineerd worden met een “bedrijfskantine” voor medewerkers en vrijwilligers in een van de aangepaste kassen.

De horeca activiteiten kunnen bij voorkeur door twee elkaar aanvullende ondernemers worden uitgevoerd. Voor de uiteindelijk te realiseren horeca heeft de VC een uitgebreid deelplan geschreven, waarin veel praktische zaken de orde komen (o.a. sluitingstijden).

Inpassing van horeca op het terrein

Een goede bereikbaarheid van de horecavoorzieningen voor de diverse bezoekersgroepen is belangrijk. Enkele uitgangspunten zijn:

 • Het restaurant wordt bij voorkeur gehuisvest in het historische gebouw met het torentje (Kaatsbaan). Dit unieke gebouw kan een bijzondere ambiance en voldoende ruimte bieden. Het is van groot belang voor het slagen van horeca op het terrein dat de restaurantlocatie een dergelijke allure heeft. Aan de oostzijde van dit gebouw ligt nu reeds een ruim, zeer sfeervol en beschut terras klaar. Het historische gebouw zal gerestaureerd en verbouwd worden. Hiervoor wordt een financiële en ruimtelijke combinatie van restaurant, cultuur-maatschappelijke activiteiten geadviseerd.
 • Een restaurant in een van de grotere kassen (vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘De Kas’ in Amsterdam) wordt zeker niet uitgesloten, maar vraagt dan wel om een ’s avonds groter openbaar deel in het park, of mogelijk een andere entree/uitgang hiervoor, en tevens om extra bouwkundige investeringen aan de kassen voor veiligheid en comfort.
 • Kleine horeca (voor dagrecreatie) met terras kan zich aan het “kinderplein” vestigen, in de hoek tropische kas – werkplaats. Het inpandige deel kan in de aangrenzende kas worden opgezet, aansluitend aan de geadviseerde locatie voor een biologische winkel (zie ontwerptekening).
 • De toegang tot de horeca is via de hoofdingang aan de Kleverlaan (lopend of met de fiets).
 • Parkeergelegenheid voor bezoekers per auto is in de Cronjé-garage. Er is geen parkeerruimte hiervoor in de omliggende straten. Mogelijk kunnen er enkele invalidenparkeerplaatsen en oplaadplekken voor elektrische auto’s worden gecreëerd. Voor de gehele parkeerdruk en verkeersstromen rondom het terrein van de Kweektuin moet een zorgvuldig parkeer- en verkeeronderzoek worden uitgevoerd.
 • De expeditie ten behoeve van de horeca vindt plaats via de bestaande dienstingang aan de Ter Spijtstraat.
 • De horeca zal rolstoel toegankelijk zijn.

Basiseisen horeca

Het is belangrijk voor de Haarlemmer Kweektuin dat er op het terrein kwalitatief goede horeca komt en dat die past binnen de doelstellingen en de ambities van dit gebied. Om deze reden worden er aan de ondernemers een aantal eisen gesteld. Deze eisen zullen onderdeel vormen van de selectieprocedure. Hieronder geven we een schets van de algemene voorwaarden voor de horeca :

 • Het niveau van het restaurant is minimaal van middenklasse+ (categorie 3 of liefst beter)
 • De menu’s en overige consumpties zijn gezond en worden zo veel mogelijk samengesteld uit biologische geteelde producten, zo mogelijk uit ‘eigen tuin’
 • Er zijn vegetarische menu’s verkrijgbaar
 • De overige gebruikte producten zijn zo veel mogelijk streek- en seizoenproducten
 • De bedrijfsvoering wordt duurzaam uitgevoerd.
kaatsbaan

Maatschappelijke en coöperatieve aspecten van horeca

De Haarlemmer Kweektuin zal een voorbeeldproject en voorbeeldplek zijn voor duurzame maatschappelijke activiteiten. De restauratieve voorzieningen leveren daarbij aan de “voorkant “ aan haar bezoekers gezonde voeding in een prettige ambiance. Aan de “achterkant “ kunnen deze ondernemingen tevens een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Zo is het belangrijk dat de horeca haar maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering kan delen met vakgenoten en belangstellenden en een leerbedrijf wil zijn voor horecaopleidingen. Het is wenselijk dat mensen met “afstand tot de arbeidsmarkt” kansen krijgen om ook in dit bedrijfsonderdeel in de Haarlemmer Kweektuin werkervaring op te doen.

Gezien de gewenste bedrijfsvorm van de Haarlemmer Kweektuin dienen kandidaten:

 • De doelstellingen van de “Haarlemmer Kweektuin” te onderschrijven en bereid te zijn hier, met gebruik en inzet van eigen deskundigheid, aan bij te dragen.
 • Bereid te zijn om in eerste instantie de producten (groente, fruit en kruiden) te betrekken van collega-bedrijven op de Haarlemmer Kweektuin.
 • Catering te verzorgen voor evenementen op het terrein van de Haarlemmer Kweektuin.

Letterlijk een kweektuin voor een duurzame samenleving!