[vc_row][vc_column width=”1/2″ el_class=”kolom-01-organisaties”][vc_wp_custommenu nav_menu=”5″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”kolom-02-organisaties”][vc_column_text]

Financiën

De Haarlemmer Kweektuin kan gezien worden als een project waarin buurt- organisaties, individuele burgers, non-profitorganisaties, bedrijven en diensten van de gemeente langdurig gaan samenwerken. Een gezonde financiële basis is hiervoor essentieel. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe deze gezonde basis wordt bereikt.

Het gemeentebestuur gaf in de gebiedsvisie Kleverlaanzone de kaders voor de ontwikkeling van het perceel Kleverlaan 9. Op dit moment zijn hier de gemeentelijke afdeling NME, SRO en Spaarnelanden gevestigd. Dit najaar (oktober 2013) vertrekt Spaarnelanden en komen de kassen, de boomkwekerij, een gedeelte van het kantoorgebouw en voormalige Kaatsbaan, en het omliggend terrein vrij. Naast een voorzet voor de herontwikkeling van het gebied heeft de Voorbereiding Commissie ook een financiële scan gedaan van de haalbaarheid van deze plannen.[/vc_column_text][vc_single_image image=”534″ img_size=”large” alignment=”center” image_hovers=”false”][vc_column_text]Twee opties zijn beschouwd:

  1. Verhuur en beheer van opstallen en gronden door de gemeente Haarlem.
  2. Overdracht van het eigendom onder erfpacht of verhuur aan een externe beheerder (bestuur) die het geheel voor eigen rekening en risico exploiteert.

De gemeente kan met beide opties leven. Hoewel het complex geen strategisch vastgoed is en de inspanningen om het vastgoed te beheren groot zijn door de veelheid aan gebruikers/huurders en eigenaren op het terrein ziet zij kansen om vanuit de huidige sluitende kostprijs dekkende verhuur het geheel voorlopig verder te exploiteren. De Voorbereidingscommissie spreekt op basis van haar globale scan de verwachting uit dat het plan voor de Haarlemmer Kweektuin financieel haalbaar is te exploiteren samen met eigen inzet van de gebruikers/huurders en die van vrijwilligers.

De Voorbereidingscommissie heeft een exploitatieopzet gemaakt voor de ‘Haarlemmer Kweektuin’. Samenvattend komt dit voor de opstallen er op neer dat de jaarlijkse kosten van circa 140.000 euro opgebracht kunnen worden door jaaropbrengsten uit de verhuur (totaal circa 160.000 euro). Het onderhoud voor het onbebouwd terrein wordt door het NME georganiseerd. Uitgangspunt is daarbij dat het huidig beheer door NME wordt uitgebreid met de inzet van vrijwilligers. De aanleg van de waterpartij moet komen uit het beschikbare budget voor de geplande waterverbinding.

De overige initiële investeringen voor de uitvoering van het plan moeten in eerste instantie worden bekostigd uit investeringsruimte die beschikbaar komt uit verkoop (boven boekwaarde) of verhuur (boven kostprijs) dan wel externe geldstromen (crowdfunding, subsidies etc.) die na de start van het project beschikbaar komen. Dat betekent dat de snelheid waarmee naar het eindmodel kan worden toegewerkt bepaald wordt door de inkomsten die lopende de ontwikkeling kunnen worden gegenereerd. Dit past bij het uitgangspunt om het gebied organisch te ontwikkelen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van Financiën de gebiedsvisie Kleverlaanzone ingestemd met het principe dat inkomsten uit verkoop (boven boekwaarde) terug mogen vloeien naar het gebied. Op basis van de huidige financiële cijfers ziet de afdeling Vastgoed van de gemeente vooralsnog geen nut of noodzaak voor het besluit tot verkoop. Het plan biedt mogelijkheden en is kansrijker als de Kaatsbaan onderdeel blijft van het geheel.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”535″ img_size=”large” alignment=”center” image_hovers=”false”][vc_column_text]

Als groen licht wordt gegeven om het plan van de Voorbereidingscommissie uit te voeren worden de volgende stappen gezet:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]