Algemene Voorwaarden Reserveren Natuurspeelplek Paddenpoel  

Haarlemmer Kweektuin: De Haarlemmer Kweektuin wordt gezamenlijk beheerd door de gemeente Haarlem en vrijwilligersorganisatie Stichting Haarlemmer Kweektuin. 

 1. Reserveringsbewijzen alleen voor groepen 

Bezoek aan de Haarlemmer Kweektuin is gratis en iedereen is van harte welkom. Alleen als je onze Natuurspeelplek Paddenpoel wilt bezoeken met een groep (vanaf 5 tot maximaal 22 kinderen), dan heb je wel een geldig reserveringsbewijs nodig. Dit reserveringsbewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek kunnen tonen. Hieronder staat hoe dit verkrijgbaar is.

 1. Algemene regels

De Haarlemmer Kweektuin verleent aan een groep kinderen van scholen, NSO’s, BSO’s en kinderdagverblijven toegang tot Natuurspeelplek Paddenpoel onder de navolgende voorwaarden:

 • Spelen voor groepen kinderen (vanaf 5 kinderen) is vanaf 1 april tot 1 november alleen mogelijk op Natuurspeelplek Paddenpoel, met een voorafgaande reservering;
 • Voor kinderopvangorganisaties is de groepsgrootte maximaal 22 kinderen, voor basisscholen maximaal 1 klas per bezoek en voor een kinderfeestje maximaal 12 kinderen;
 • Reserveren kan doordeweeks voor maximaal 2 aaneengesloten uren tijdens de schoolweken en voor maximaal 3 uur tijdens de schoolvakantieweken. Gedurende dit tijdvak kunnen er in principe geen andere groepen komen. Wél blijft de speelplaats toegankelijk voor individuele kinderen en hun begeleiders;
 • Uw organisatie c.q. de ouder(s)/toezichthouder(s)/begeleider(s) is/zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het houden van toezicht. Actief toezicht van een of meerdere volwassenen is verplicht;  
 • Betreden van de Haarlemmer Kweektuin / Natuurspeelplek Paddenpoel is op eigen risico. De Haarlemmer Kweektuin is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen of voor persoonlijk letsel. Denk tijdens het bezoek aan eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van de Haarlemmer Kweektuin. 
 • Tijdens de reserveringsperiode wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van Natuurspeelplek Paddenpoel; Uitwaaieren over andere delen van de Haarlemmer Kweektuin, zoals bijvoorbeeld de Springertuin, is niet toegestaan
 • Bij door bezoekers moedwillig gemaakte schade zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.
 1. Huisregels voor een groepsuitje naar Natuurspeelplek Paddenpoel 
 • Actief toezicht van minimaal één volwassene is verplicht;
 • Afval opruimen en meenemen;
 • Peuterfietsjes in het boomstamrek zetten;
 • Het water in de sloten is geen zwemwater. Er kan niet in gezwommen of gepoedeld worden.
 • Het water uit de waterpomp is grondwater en geen drinkwater;
 • Vuur maken en roken is niet toegestaan;
 • Geen ballen, rollend en rijdend speelgoed;
 • Muziek uit radio’s of geluidsinstallaties is niet toegestaan;
 • Bezoekers mogen geen alcohol en/of drugs bij zich hebben of gebruiken;
 • Baldadigheid, vernieling, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd;
 • Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol om met elkaar, de planten en dieren. 
 1. Voertuigen en dieren

Dieren en voertuigen zijn niet toegestaan. Alleen hulpdieren en hulpvoertuigen zijn toegestaan.  Fietsen, brommers en scooters dienen direct links na de hoofdingang van het park in de stalling geplaatst te worden.

 1. Aansprakelijkheid

Je betreedt de Haarlemmer Kweektuin op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van de Haarlemmer Kweektuin is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Haarlemmer Kweektuin. Er is geen toezicht, ouders en/of begeleiders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en hun gedrag.

 1. Het maken van een online reservering

Bij het maken van een reservering, gaat u akkoord met alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden Reserveren Natuurspeelplek Paddenpoel.

Tijdens de online reservering geeft u aan op welke dag en welk tijdslot u wenst te 

reserveren. De reservering geldt voor één groep  per keer. Na uw reservering ontvang u een bevestiging per mail, u wordt verzocht deze mee te nemen. Er kan naar gevraagd worden, het tonen van de bevestiging via uw mobiele telefoon is ook mogelijk.

Soms is de speelplek in onderhoud, er kan op dat moment niet gereserveerd worden. Haarlemmer Kweektuin is altijd bevoegd een speeltoestel buiten bedrijf te stellen en te houden, indien zij dit noodzakelijk acht.

De Haarlemmer Kweektuin is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van het online reserveringssysteem (bijv. storingen, technische problemen, of door aansluiting op websites van derden), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de Haarlemmer Kweektuin.

 1. Annuleringsvoorwaarden

Reserveringen zijn alleen geldig op de datum die u selecteert. 

 1. Privacy

De door u verstrekte gegevens zullen door de Haarlemmer Kweektuin conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

 1. 9 Melden overlast etc. / Parkmanager

Overlast (vandalisme, geluid, rommel) dient gemeld te worden bij de parkmanager via parkmanager@haarlemmerkweektuin.nl 

Bij ongevallen en calamiteiten de hulpdiensten inschakelen.