Algemene Voorwaarden Reserveren Natuurspeelplek Paddenpoel  

Haarlemmer Kweektuin: De Haarlemmer Kweektuin wordt gezamenlijk beheerd door de gemeente Haarlem en vrijwilligersorganisatie Stichting Haarlemmer Kweektuin. 

  1. Reserveringsbewijzen alleen voor groepen 

Bezoek aan de Haarlemmer Kweektuin is gratis en iedereen is van harte welkom. Alleen als je onze Natuurspeelplek Paddenpoel wilt bezoeken met een groep (vanaf 5 tot maximaal 22 kinderen), dan heb je wel een geldig reserveringsbewijs nodig. Dit reserveringsbewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek kunnen tonen. Hieronder staat hoe dit verkrijgbaar is.

  1. Algemene regels

De Haarlemmer Kweektuin verleent aan een groep kinderen van scholen, NSO’s, BSO’s en kinderdagverblijven toegang tot Natuurspeelplek Paddenpoel onder de navolgende voorwaarden:

  1. Huisregels voor een groepsuitje naar Natuurspeelplek Paddenpoel 
  1. Voertuigen en dieren

Dieren en voertuigen zijn niet toegestaan. Alleen hulpdieren en hulpvoertuigen zijn toegestaan.  Fietsen, brommers en scooters dienen direct links na de hoofdingang van het park in de stalling geplaatst te worden.

  1. Aansprakelijkheid

Je betreedt de Haarlemmer Kweektuin op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van de Haarlemmer Kweektuin is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Haarlemmer Kweektuin. Er is geen toezicht, ouders en/of begeleiders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en hun gedrag.

  1. Het maken van een online reservering

Bij het maken van een reservering, gaat u akkoord met alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden Reserveren Natuurspeelplek Paddenpoel.

Tijdens de online reservering geeft u aan op welke dag en welk tijdslot u wenst te 

reserveren. De reservering geldt voor één groep  per keer. Na uw reservering ontvang u een bevestiging per mail, u wordt verzocht deze mee te nemen. Er kan naar gevraagd worden, het tonen van de bevestiging via uw mobiele telefoon is ook mogelijk.

Soms is de speelplek in onderhoud, er kan op dat moment niet gereserveerd worden. Haarlemmer Kweektuin is altijd bevoegd een speeltoestel buiten bedrijf te stellen en te houden, indien zij dit noodzakelijk acht.

De Haarlemmer Kweektuin is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van het online reserveringssysteem (bijv. storingen, technische problemen, of door aansluiting op websites van derden), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de Haarlemmer Kweektuin.

  1. Annuleringsvoorwaarden

Reserveringen zijn alleen geldig op de datum die u selecteert. 

  1. Privacy

De door u verstrekte gegevens zullen door de Haarlemmer Kweektuin conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

  1. 9 Melden overlast etc. / Parkmanager

Overlast (vandalisme, geluid, rommel) dient gemeld te worden bij de parkmanager via parkmanager@haarlemmerkweektuin.nl 

Bij ongevallen en calamiteiten de hulpdiensten inschakelen.