Getallen

Stadskweektuin google maps
         1  nationale sirenemast
         2  bijenvolken overleefden winter 2012-2013
         3  geiten in dierenweide
         8  monumentale of waardevolle bomen in stadskweektuin
         9  schildpadden in tropische kas
       14  meter hoog torentje
       55  verschillende leskisten en lespakketten NME
       65  schoolklassen volgen activiteiten in Springertuin en exporuimte
       89  klassen volgden in 2012 klimaat- en energielessen bij NME
     100  jaar Stadskweektuin
     277  m2 BVO Kaatsbaan
     680  m2 grondstuk beheerderswoning
     832  m' hekwerk rondom
     890  m2 arboretum
     950  zonuren per jaar
   1573  kasteel ‘Huis ter Kleef’ wordt door Spanjaarden opgeblazen
   2010  start participatie ontwikketrng Kleverlaanzone
  2.671  m2 totaal oppervlak water in Kweektuin
  5.230  m2 kassen
  7.000  kinderen werd in 2012 door NME Haarlem kennis bijgebracht
14.000  kWh elektriciteitsverbruik per jaar
16.000  personen bezochten in 2012 het voorjaars- en herfstevenement
40.000  jaarlijkse bezoekers stadskweektuin
42.040  m2 oppervlak terrein
58.000  bomen in gemeente Haarlem
82.000  m3 gasverbruik per jaar