Haarlemmer Kweektuin

De Haarlemmer Kweektuin, de voormalige stadskweektuin, is een gebied van 4,2 hectare, vlakbij het centrum van Haarlem. Na een uitgebreid participatie- en voorbereidingstraject is duidelijk geworden dat de inwoners van Haarlem willen dat dit gebied groen blijft en een stadspark voor iedereen wordt.
In de nabije toekomst is het een oase, middenin de versteende stad, waar iedereen kan genieten van aantrekkelijk, ecologisch aangelegd groen. Hier kunnen kinderen spelen in stedelijke natuur, hier is ruimte voor duurzame bedrijvigheid en horeca en hier is voor jong en oud informatie en educatie beschikbaar over natuur en milieu, over milieubewuste keuzes en circulaire mogelijkheden.

Kweektuin historisch

Historie
Lang geleden bivakkeerden hier de Spanjaarden tijdens de belegering van Haarlem. Ruim honderd jaar geleden begon landschapsarchitect Springer hier met de eerste “schooltuintjes” waar hoveniers het vak konden leren. Later vestigden zich hier het gemeentelijke reinigingsbedrijf en de afdeling Natuur en Milieu Educatie. Nu wordt het door een samenwerkingsverband van gemeente en stichting ontwikkeld tot een duurzaam stadspark.

Experiment
Na het vertrek van reinigingsbedrijf SpaarnelandenLuchtfoto uit de Kweektuin is de gemeente een experimenteel, digitaal participatietraject gestart over de Kleverlaanzone, waarvan de Kweektuin deel uitmaakt. Meer dan 1800 mensen hebben hieraan meegedaan en er zijn 115 ideeën ingediend.
Deze ideeën zijn samen met de uitgangspunten uitgewerkt in vier ingrepen voor de gehele Kleverlaanzone en vier scenario’s voor de Stadskweektuin. Daarbij vroeg de gemeente om tips voor de financiering, omdat er weinig geld is om de gebiedsvisie te realiseren.
Het Waterpark (eco) kreeg de meeste stemmen met als goede tweede het scenario Groenpark. In de Gebiedsvisie is vervolgens gekozen voor een groeimodel, waarin de plannen samen met omwonenden, gebruikers en ondernemers gerealiseerd worden. Dit is in de Gebiedsvisie Kleverlaanzone verwerkt. In eerste instantie was hierin ook woningbouw in de Kweektuin opgenomen. Via inspraak door wijkraden en bewoners heeft de gemeenteraad besloten de gebiedsvisie zonder woningbouw in de Kweektuin vast te stellen.

Voor meer informatie over de historie en de voortgangsrapportage kijk op www.haarlemmerkweektuin.nl. Een nieuwe website is in aanbouw.

plantekening